Pre každú aplikáciu vo výrobnom procese, nájdete to správne zariadenie alebo systém.

Naše riešenia sú účinné na 110% vo všetkých odvetviach: Chemický, Kozmetický, Farmaceutický a Potravinársky...

        

 

Výrobné procesy: Odporúčané zariadenia:

Bezprašné nasávanie, miešanie a disperzia prášku v tekutine

> > Pozri príklady sypkých surovín

- Conti-TDS

- Indukčné miešadlo TDS

- Multipurpose X50/X100/X200

Disperzné miešanie, emulgácia, mokré mletie, homogenizácia

- Lineárny dispenzor Z-Inline

- Dávkovací dispenzor X-Dispersing

- Multipurpose X50/X100/X200

Dynamické miešanie

- Tryskové miešadlá Jetstream

- Multipurpose X50/X100/X200

Disperzné miešanie

- Dizperzné miešadlo Dispermix

- Multipurpose X50/X100/X200

Riedenie, emulgácia, koagulácia

- Conti-TDS

- Lineárny dispenzor Z-Inline

- Systémy KEMA

Kompletný, viacstupňový výrobný proces

- Procesové systémy na kľúč

- Modulové procesové systémy

Laboratórne a poloprevádzkové procesy

- Laboratórne zariadenie séria X10/X25/X40/X50

- Systém PiloTec