TECHNICPARTNERS je rodinná firma, ktorej podnikateľská činnosť je založená na viac ako 25 ročnej histórii. Začiatky spoločnosti siahajú do 80tych rokov minulého storočia, kedy sa majitelia spoločnosti rozhodli spojiť vedomosti a skúsenosti zahraničných spoločností s poľskou potrebou technických a technologických inovácii.

Úzka spolupráca so zahraničnými partnermi priniesla efekty vo forme zavádzania zariadení do existujúcich výrobných liniek zákazníkov, spúšťanie nových, kompletných výrobných zariadení, laboratórneho vybavenia a implementačných oddelení vo všetkých odvetviach priemyslu: chemický, kozmetický, farmaceutický a potravinársky.

Využívajúc dlhoročné skúsenosti v oblasti procesovej techniky a výrobnej technológie, môžeme reagovať na najnáročnejšie požiadavky zákazníkov a zvoliť vhodné zariadenia a výrobné linky pre predložené potreby.

 

 

Firma TECHNICPARTNERS sa od roku 2006 stala výhradným zástupcom spoločnosti ystral gmbh na území Poľska, a vďaka neustálemu rozvoju nám už v roku 2014 bolo zverené tiež výhradné zastúpenie v Českej republike a na Slovensku.